dbKES Mühendislik, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

dBPOWER

Standartlara uygun ses gücü ölçüm analizleri

Ses gücü seviyesi her türlü makinanın veya cihazın (roket, uçak, otomobil, ebeyaz eşyalar, vb.) birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılan tek akustik metriktir. İç ve dış mekan akustik simülsyonlarında da prtaik uygulamalar yapmak için çok yararlı bir sistemdir.

Çeşitli ölçüm metodlarının belirtildiği ISO 3744, 3745, 3746 standartlarında yapılacak testlere uygundur. Bu ölçümler Symphonie, Orchestra, Harmonie ya da NetdB ürünlerinden herhangibiriyle gerçekleştirilebilir.